0221033788 (Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 18:00)

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Zawarcie umowy / proces zamówienia

Za pośrednictwem naszego portalu internetowego mają Państwo możliwość zamawiania oferowanych artykułów korzystając z formularza internetowego, maila, telefonu. Wypełnienie formularza oraz przesłanie zamówienia skutkuje wiążącą ofertą z Państwa strony. Zamówienie internetowe, mailowe, telefoniczne mają taką samą moc prawną. Składając zamówienie oświadczają Państwo w sposób wiążący, że akceptujecie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) i wyrażacie chęć nabycia zamawianych artykułów. Złożenie zamówienia potwierdzamy elektronicznie lub telefonicznie; potwierdzenie to nie jest jednak jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Umowa staje się skuteczna wraz z otrzymaniem przez Państwa zamówionych artykułów, najpóźniej po upływie przysługującego Państwu 10-dniowego okresu zwrotu.

§ 2 Ogólne warunki dostawy i płatności

Przesyłka na terenie Polski jest bezpłatna, Państwo nie ponosicie żadnych dodatkowych kosztów. Formy płatności za towar obowiązujące w sklepie Delticom: - płatność kartą kredytową - przelew elektroniczny (Sofortbanking) - przedpłata przelem tradycyjnym - pobranie (płatność przy odbiorze) W przypadku pobrania, dokumentem potwierdzającym płatność jest List Przewozowy. W przypadku dostaw za granicę zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego ograniczenia wyboru sposobów płatności.
*Za wyjątkiem felg oraz kół kompletnych.

§ 3 Odbiór towaru

Przed odbiorem towaru, prosimy o sprawdzenie czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem. Opony w celach transportowych są spięte taśmą lub folią, co umożliwia odczytanie z nich podstawowych informacji. W przypadku niezgodności należy odmówić odbioru i natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Niezwłocznie wyślemy zamówiony towar. Jeśli dotarła do Państwa uszkodzona przesyłka należy spisać protokół szkody w obecności kuriera i skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

§ 4 Dostawa firmą kurierską

Firma kurierska dostarcza przesyłki do klientów w godzinach 8.00- 18.00. Nie można określić, ani zagwarantować konkretnej godziny doręczenia. Jeśli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje prosimy o kontakt z firmą doręczającą. W mailu potwierdzającym wysyłkę towaru znajdują się numery przesyłek, dzięki którym można sprawdzić status doręczenia na stronie dostawcy lub skontaktować się z nim telefonicznie. W sytuacji, gdy kurier nie zastanie odbiorcy, pozostawia informację o próbie doręczenia w postaci AWIZO. W kolejnym dniu po próbie dostarczenia, paczka będzie przechowywana w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd można ją odebrać osobiście. W przypadku braku odbioru osobistego następuje kolejna próba doręczenia.

§ 5 Nasza 30-dniowa oferta zwrotu towaru

Nasza 30-dniowa oferta zwrotu towaru W ciagu 30 dni od daty otrzymania przesyłki mogą Państwo pisemnie (e-mail) odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny wypełniając specjalny formularz Delticom.

Bieg terminu rozpoczyna się najwcześniej wraz z otrzymaniem artykułów. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy odpowiednio wcześnie poinformować obsługę sklepu.

Rezygnację należy kierować pod adres:
e-mail: oponytanio@delti.com
Tel.: +48616417364
Adres: Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Niemcy.

W przypadku odstąpienia od umowy prosimy Państwa o dobrowolne podanie nam przyczyny zwrotu. Obowiązkowe jest natomiast podanie wszelkich informacji, dzięki którym będziemy mogli zrealizować proces zwrotu w sposób satysfakcjonujący obie strony transakcji. Tylko firma Delticom AG może zlecać odbiór przesyłek zwrotnych. Zastrzegamy sobie prawo do nieodbierania przesyłek realizowanych przez klientów bez porozumienia z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie, jeśli nie nosi on znamion użycia.

Koszt zwrotu towaru ponosi klient i jest on ustalony w kwocie 25 PLN za paczkę w przypadku towarów standardowych.

Oferta nasza wykracza poza warunki ustawowe, zgodnie z którymi prawo do zwrotu przysługuje Państwu jedynie w ciągu 10 dni po otrzymaniu przesyłki. Nasza dobrowolna 30-dniowa oferta zwrotu oraz możliwość odstąpienia od umowy, nie obejmuje dostaw artykułów, które są wykonywane według specyfikacji klienta. Przyjęcie zwrotu kompletnych kół możliwe jest wyłącznie po zapłacie ryczałtowych kosztów obsługi w wysokości 470 PLN wynikających z niniejszej ustalonej umowy.

Prosimy używać naszego opakowania do transportu i chronić artykuły przed uszkodzeniami. Opony do wysyłki należy przygotować w taki sam sposób jak były dostarczone. Szczególnie w przypadku kompletnych kół, prosimy zabezpieczyć boczne strony wystarczającą ilością tektury i taśmą do pakowania paczek. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi lub wadliwego opakowania podczas przesyłki zwrotnej, zastrzegamy sobie prawo do podnoszenia roszczeń odszkodowawczych. Przedsiębiorstwa transportowe przyjmują jedynie artykuły, które są prawidłowo opakowane.

Postępowanie skargowe:

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec przy jednoczesnym wyłączeniu prawa o transakcjach kupna-sprzedaży UN (CBIS). Z myślą o ochronie praw konsumenta został utworzony na szczeblu europejskim internetowy serwis informacyjny. Skargi odnośnie towarów i usług świadczone na naszej stronie internetowej, można złożyć korzystając z linka http://ec.europa.eu/consumers/odr lub zwracając się do miejsc rozstrzygających spory na drodze pozasądowej. Należy zwrócić uwagę, że miejsca rozstrzygające spory nie obejmują wszystkich branż oraz nie są aktywne w następujących krajach (stan 19.02.2016): Niemcy, Chorwacja, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Rumunia, Słowenia i Hiszpania. Z tego względu korzystanie z internetowego serwisu informacyjnego w celu rozstrzygania sporów może być obecnie niemożliwe.

§ 6 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności wszystkich dostarczonych przez nas artykułów do momentu, w którym zostaną spełnione wszystkie nasze wierzytelności wobec Państwa lub wobec tej osoby, która przyjęła artykuły.

Dotyczy to także wierzytelności, które mogą powstać w przyszłości. W celu dochodzenia naszego zastrzeżenia własnosci, jesteśmy uprawnieni do zażądania natychmiastowego wydania artykułów z wyłączeniem wszelkich praw zatrzymania, chyba że chodzi o stwierdzone prawomocnie i bezsporne roszczenia wzajemne.

§ 7 Odpowiedzialność za poprawność informacji w portalu internetowym

Nie gwarantujemy, że portal internetowy będzie odpowiadać Państwa wymaganiom i że będzie dostępny przez caly czas bez przerwy w sposób bezpieczny i bezbłędny. Korzystanie z portalu internetowego nastepuje na Państwa własne ryzyko. Nie przejmujemy odpowiedzialności w szczególności w związku ze zdarzeniami, do których może dojść w wyniku korzystania z portalu internetowego i za poprawność informacji uzyskiwanych w ramach portalu. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania Państwu innego towaru niż zamówiony, o takich samych lub lepszych parametrach.

§ 8 Ochrona własności intelektualnej

Teksty, zdjęcia, dźwięki, grafiki, animacje i filmy wideo oraz ich rozkład na naszych stronach internetowych podlegają ochronie ustawy o prawie autorskim i innych prawach chronionych. Zawartość tych stron internetowych nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim. Poza tym nasza strona internetowa zawiera zdjęcia, które podlegają prawom autorskim osób trzecich. O ile nie podano inaczej, wszystkie znaki markowe na naszych stronach internetowych są chronione prawem o znakach towarowych. Nie udzielamy licencji na korzystanie z naszej własności intelektualnej lub własności intelektualnej osób trzecich.

§ 9 Dane osobowe

Dane wprowadzone do formularza zamówień są wykorzystywane przez Delticom AG wyłącznie w celu realizacji zamówień, udzielania informacji handlowej oraz badania satysfakcji klienta. Dane firmowe i osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Każdej osobie lub podmiotowi przysługuje prawo wglądu oraz edycji swoich danych, które w procesie składania zamówienia wprowadził do systemu informatycznego sklep delticom.pl, a także możliwość skorzystania ze wszystkich praw wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.oponytanio.pl o raz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.oponytanio.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)

12opony.pl - oferta przez Delticom AG 0